<<
>>

С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. Нариси з історії українського державотворення - К.; Генеза. -608 с.. 1995

У книзі висвітлюються основні етапи історії української державності від найдавніших часів до сучасності. Це одна з перших спроб аналізу політичної історії та політичних ідей, на які спиралось українство в боротьбі за створення власної держави.

<< | >>
Розділ 1 БІЛЯ ВИТОКІВ
Тема 1 УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ТА ЕТНОНІМІЯ
Тема 2 ЕРЖАВНІСТЬ ДОБИ АНТИЧНОСТІ І РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Розділ 2 КНЯЖА ДОБА
КНЯЖА ДОБА: КИЇВСЬКА русь
Тема 4 ГАЛИЦЬКО- ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА АБО ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ КОРОЛІВСТВО
ПАТЕНТНА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА)
Розділ 3 КОЗАЦЬКА ДОБА
Тема 6 (КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА)
ГЕТЬМАНЩИНА. ЗАПОРІЗЬКА СІЧ. СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА.
Тема 8 Конституція ПИЛИПА ОРЛИКА
Розділ 4 ДОБА БЕЗДЕРЖАВНОСТІ
УКРАЇНСЬКА МРІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
Тема 10 ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ: ПЕРЕДВІД-РОДЖЕННЯ
НОВІТНЯ ДОБА
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА, ГЕТЬМАНАТ, ДИРЕКТОРІЯ: НЕЗАВЕРШЕНЕ ДЕРЖАВОБУ-ДІВНИЦТВО
Тема 12Більшовизм як суспільно-політичний феномен
СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ: вщундо ДО ГЕЛЬ- синської СПІЛКИ
РУХ РАДЯНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
ДОДАТКИ
ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Українська Центральна Рада

Книги и учебники по дисциплине История политических учений:

  1. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 3 / Подготовка текста1 вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева.— 2-е изд., испр.- СПб.: Издательство РХГА.— 784 с. - 2010 год
  2. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 2 / Подготовка текста, вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии. — 752 с. - 2008 год
  3. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 1 / Подготовка текста, вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева. — СПб.: Издательство РХГА. — 720 с. - 2006 год
  4. Кухта Б.Л.. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник] .-К.: Генеза. - 368 с - 1994 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -