<<

Кухта Б.Л.. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник] .-К.: Генеза. - 368 с. 1994

В посібнику висвітлюється еволюція української політичної думки з IX до першої половини XX ст. включно. Проаналізовано політичні погляди широкого кола українських державних мужів, мислителів, починаючи з Володимира Мономаха, Іларіона, Б.Хмельницького, П.Могили, С.Яворського, Ф.Прокоповича, В.Антоновича, М.Костомарова, М.Драгоманова, І.Франка ідо фор¬мування політичної ідеології та доктрини нового націоналізму (М.Міхновський, Д.Донцов.М. Сціборський), доктрини українського монархізму (В.Липинський) та поглядів націонал-демократів, націонал-комуністів і деяких провідних діячів КП(б)У та КПЗУ. Розглядаються правові акти - від «Правди Ярослава», Конституції П.Орлика до Конституції УНР, УСРР і УРСР.

Посібник може бути використаний студентами коледжів та вищих учбових закладів, політичними активістами.

<< |
ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ЗА ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКО-КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (XIV - ПЕРША ПОЛОВИНА XVII СТ.)
ВІД ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ ДО КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ (СЕРЕДИНА XVII- КІНЕЦЬ XVII СТ.)
РОЗДІЛ2 ВІД РУЇНИ ДО ВІДРОДЖЕННЯ: українська політична думка ХШ-Х/Хст.
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ КОЗАЦЬКО- ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ С.ЯВОРСЬКОГО, Ф.ПРОКОПОВИЧА І М.КОЗАЧИНСЬКОГО.
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПОЧАТКУ НАЦІОНАЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (перша половина ХIХ ст.)
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ТА ПОЧАТКУ XX СТ.
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ першої половини XX ст.
УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ЧАСІВ РЕВОЛЮЦІЙ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 20-Х РОКІВ XX ст.
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ДРАМАТИЧНИХ 30-Х РОКІВ

Книги и учебники по дисциплине История политических учений:

  1. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 3 / Подготовка текста1 вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева.— 2-е изд., испр.- СПб.: Издательство РХГА.— 784 с. - 2010 год
  2. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 2 / Подготовка текста, вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии. — 752 с. - 2008 год
  3. Чичерин Б. Н.. История политических учений. Т. 1 / Подготовка текста, вступ. ст. и коммент. И. И. Евлампиева. — СПб.: Издательство РХГА. — 720 с. - 2006 год
  4. С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр. Нариси з історії українського державотворення - К.; Генеза. -608 с. - 1995 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -