<<
>>

2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції

Окремим предметом договору на використання науково-технічної продукції в сільському господарстві є сорт рослини. Відповідно до ст. 420 ЦК, він визнається об'єктом права інтелектуальної власності.

Згідно зі ст.

1 Закону України від 21 квітня 1993 р. "Про охорону прав на сорти рослин" (в редакції Закону від 17 січня 2002 р.) визнається окрема група рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція) в межах нижчого із відомих ботанічних таксонів, яка, незалежно від того, задовольняє вона цілком або ні умови надання правової охорони може бути: —

визначена мірою виявлення ознак, які є наслідком діяльнос ті цього генотипу або комбінації генотипів; —

відрізнена від будь-якої іншої групи рослин мірою виявлен ня принаймні однієї з цих ознак; —

розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Принциповим моментом визначення питання оборотоздатності такого об'єкта правовідносин, як сорти росли є положення ст. 38 Закону "Про охорону прав на сорти рослин", згідно з якою право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про занесення його до Реєстру сортів. Поширенням сорту, відповідно до ст. 1 цього Закону, є будь-яке комерційне розповсюдження сорту належних до нього рослин або насіння. Причому, сорти, не внесені до Реєстру, заборонено поширювати в Україні. Отже, об'єктом договору на використання сорту рослини може бути виключно такий сорт, який занесено до Реєстру сортів.

Іншою є ситуація, якщо об'єктом договору є замовлення на проведення дослідних робіт з метою створення, наприклад, нового сорту рослини. У такому разі виконавець зобов'язується здійснити обумовлені в договорі дослідження, відповідно до сформульованого у договорі завдання, а замовник повинен прийняти роботу та оплатити її. Ці відносини докладно розглянуто в параграфі 3 цієї частини підручника.

<< | >>
Источник: О. О. Погріб. Аграрне право України — К.: Істина. 2006

Еще по теме 2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції:

 1. § 8. Правова охорона прав на сорти рослин
 2. § 2. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві
 3. § 1. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
 4. § 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
 5. 2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
 6. Виникнення прав на сорт рослини
 7. Порядок набуття прав на сорт рослин
 8. Договори на передачу (відчуження) прав на сорт
 9. Договори на передачу (відчуження) майнового права на сорт і передачу права на використання сорту
 10. 2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
 11. Природа договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт
 12. 2.4. Гражданское право - обязательственное право. Общее учение об обязательствах и договорах
 13. § 1. Международное гуманитарное право: понятие, источники, принципы и предмет регулирования Понятие и особенности международного гуманитарного права.
 14. Лекция 15. Обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности 15.1. Общая характеристика обязательств по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности. 15.2. Авторские договоры. 15.3. Договоры о передаче смежных прав. 15.4. Патентно-лицензионные договоры. 15.5. Патентно-лицензионные договоры, предметом которых являются права на товарный знак. 15.6. Договор коммерческой концессии /франчайзинга/. 15.7. Договоры на выполнение научно-иссл
 15. § 5 Объекты прав, входящих в предмет договора
 16. § 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
 17. 8. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -