<<
>>

Тестовий контроль

Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Організаційно-обслуговуюча система підприємства ресторанного господарства здійснює функції:

а) доставки сировини та виробництва кулінарної продукції;

б) реалізації та організації споживання готової продукції;

в) збереження напівфабрикатів та реалізації готової продукції;

г) переробки сировини та організації споживання кулінарної продукції.

2.

 До складу організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства входять такі підсистеми:

а) «роздавальня» та «зал»;

б) «збирання посуду»;

в) «санітарна обробка посуду»;

г) усі відповіді вірні.

3. Метою організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства є:

а) забезпечення підрозділів матеріальними та технічними ресурсами;

б) вивчення попиту та завантаження виробничих потужностей;

в) своєчасне надання споживачам високоякісної продукції та послуг;

г) зберігання, облік і контроль руху матеріально-технічних ресурсів.

4. Основними підсистемами організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства є:

а) «збір посуду» та «санітарна обробка посуду»;

б) «зал» та «збір посуду»;

в) «роздавальня» та «санітарна обробка посуду»;

г) «роздавальня» та «зал».

5. За фактором часу вихідний потік якої підсистеми організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства не є вхідним потоком у наступну:

а) «роздавальні»;

б) «залу»;

в) «збору посуду»;

г) «санітарної обробки посуду».

6. У підприємствах ресторанного господарства використовуються два методи обслуговування:

а) повне і часткове самообслуговування;

б) повне і часткове обслуговування офіціантами;

в) самообслуговування та обслуговування офіціантами;

в) індивідуальне та бригадне обслуговування.

7. Метод обслуговування офіціантами залежно від участі споживачів в обслуговуванні поділяється на дві форми:

а) повне і часткове обслуговування;

б) з попереднім і наступним розрахунком;

в) розрахунок готівкою та безготівкою;

г) розрахунок по абонементах або на початок обслуговування.

8. Термін часу, протягом якого місце вважається зайнятим – це:

а) пропускна спроможність системи обслуговування;

б) час обслуговування;

в) зайнятість місця у залі;

г) інтенсивність вхідного потоку вимог.

9. Носіями вимог організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства є:

а) офіціанти;

б) постачальники;

в) споживачі;

г) адміністративно-управлінський персонал.

10. Раціональною не вважається система обслуговування, в якій:

а) коефіцієнт завантаженості каналів обслуговування знаходиться у межах 0,7-0,9;

б) час чекання початку обслуговування перевищує 5 хв.;

в) нестача місць у залі виникне не частіше, ніж один раз на 100-1000 осіб;

г) усі відповіді вірні.

11. Аналіз системи обслуговування підприємства ресторанного бізнесу не передбачає:

а) дослідження співвідношення готівкової та безготівкової форм розрахунку;

б) визначення ефективності використання роздавалень (буфетів);

в) оцінку організації збору використаного посуду і його санітарної обробки;

г) аналіз причин відмов від послуг підприємства.

12. Прибуткова реалізація продукції – це мета:

а) системи матеріально-технічного забезпечення підприємства;

б) збутової діяльності підприємства;

в) управління якістю обслуговування споживачів;

г) системи обслуговування підприємства.

13. Досягнення мети збутової діяльності підприємств ресторанного господарства передбачає:

а) оптимальне завантаження виробничих потужностей та залу;

б) вибір раціональної форми обслуговування;

в) мінімізацію сукупних витрат на стадії реалізації продукції споживачам;

г) усі відповіді вірні.

14. За маркетингової орієнтації підприємства ресторанного господарства його збутова діяльність повинна бути спрямована на:

а) вузький товарний асортимент;

б) максимізацію прибутку за рахунок зростання обсягу продажів;

в) потреби споживачів;

г) цінові важелі конкуренції.

15. Орієнтація збутової діяльності підприємства ресторанного господарства на реалізацію виробленої продукції у якості способу досягнення цілі передбачає:

а) досягнення прибутковості за рахунок задоволення попиту;

б) максимізацію прибутку за рахунок зростання обсягу продажів;

в) формування широкого товарного асортименту;

г) концентрацію уваги на довгостроковому плануванні.

16. Сукупність характеристик послуги, що визначає її здатність задовольнити встановлені або можливі потреби споживача – це:

а) якість послуги;

б) якість обслуговування;

в) комплексність обслуговування;

г) якість праці обслуговуючого персоналу.

17. Узагальнюючий індикатор якості обслуговування на підприємстві ресторанного господарства містить:

а) показник комплексності обслуговування;

б) показники якості продукції та якості праці обслуговуючого персоналу;

в) показник експлуатаційної якості приміщень для споживачів;

г) усі відповіді вірні.

18. Показники, які характеризують реалізацію, організацію споживання продуктів харчування та організацію відпочинку є індикаторами:

а) якості продукції;

б) якості праці обслуговуючого персоналу;

в) комплексності обслуговування;

г) експлуатаційної якості приміщень.

19. Перелік критеріїв якості обслуговування японських фахівців не передбачає використання показника, що характеризує:

а) час очікування страви;

б) вартість страви;

в) естетичне задоволення;

г) гостинність та ввічливість обслуговуючого персоналу.

20. Музичне супроводження, достовірність реклами, комфорт, естетичне задоволення відображають:

а) час обслуговування;

б) матеріальну якість обслуговування;

в) нематеріальну якість обслуговування;

г) психологічна якість обслуговування.

<< | >>
Источник: Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства.

Еще по теме Тестовий контроль:

 1. Внешний и внутренний локусы контроля (интернальность-экстернальность)
 2. Тестовий контроль
 3. Тестовий контроль
 4. Тестовий контроль
 5. Тестовий контроль
 6. Тестовий контроль
 7. Тестовий контроль
 8. Тестовий контроль
 9. Тестовий контроль
 10. Тестовий контроль
 11. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЕЙ
 12. Тестовые вопросы
 13. 4. Формы контроля остаточных знаний студентов
 14. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРАТЕГИЕЙ
 15. Диалектика контроля: социальная дистанция и вопрос эксплуатации