<<
>>

3.4. Механізм менеджменту ресторанного господарства

Процес управління діяльністю підприємства ресторанного господарства базується на певному механізмі.

Механізм менеджменту ресторанного господарства є сукупністю основних елементів дії на процес розробки і реалізації управлінських рішень в області господарської діяльності підприємства ресторанного господарства.

В структуру механізму менеджменту ресторанного господарства входять наступні основні елементи:

1) Державне нормативно-правове регулювання виробничо-торговельної діяльності підприємства.

Ухвалення нормативних актів, регулюючих виробничо-торговельну діяльність підприємств, є одним із напрямів соціальної політики держави. Законодавчі й нормативні основи цієї політики регулюють діяльність підприємств у різних формах, основними з яких є: визначення вимог до ліцензування (патентуванню) торговельної діяльності; законодавче забезпечення захисту прав споживачів; регулювання правил продажу продукції й продовольчих товарів в роздрібній мережі; вимоги забезпечення охорони навколишнього середовища; податкове регулювання; регулювання мінімальних розмірів статутного фонду підприємств окремих організаційно-правових форм діяльності та ін.

2) Ринковий механізм регулювання виробничо-торговельної діяльності підприємства.

Цей механізм виявляється, перш за все, у сфері споживчого ринку. Попит і пропозиція товарів на споживчому ринку (і його сегменті – ринку кулінарної продукції) формують рівень цін на них; визначають можливість знаходження нової ринкової ніші або розширення обсягу діяльності в межах вибраного сегменту ринку; дозволяють формувати нову систему господарських зв’язків із постачальниками і т.п. Крім того, діяльність підприємства ресторанного господарства пов’язана з проявом цього механізму і на фінансовому ринку, ринку факторів виробництва, ринку праці та ін.

3) Внутрішній механізм регулювання окремих аспектів господарської діяльності підприємства ресторанного господарства.

Механізм такого регулювання формується в межах самого підприємства ресторанного господарства, відповідно регламентуючи певні оперативні управлінські рішення. Так, ряд аспектів господарської діяльності може регламентуватися вимогами статуту підприємства ресторанного господарства. Крім того, на підприємстві може бути розроблена і затверджена система цільових показників, внутрішніх нормативів і вимог по певних аспектах організаційної, економічної або фінансової його діяльності.

4) Система конкретних методів розробки управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства ресторанного господарства.

В процесі розробки управлінських рішень по окремих аспектах діяльності підприємства ресторанного господарства використовується обширна система конкретних методів, за допомогою яких формується необхідна система цілеспрямованих дій. До числа основних з них відносяться методи: техніко-економічних розрахунків, балансовий, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертні, мережного планування, моделювання, дисконтування, хеджування, соціологічні та ін.

5) Система методів контролю за реалізацією управлінських рішень.

У складі механізму менеджменту ресторанного господарства методам внутрішнього контролю відводиться особлива роль, оскільки вони в значній мірі визначають ефективність усієї системи управління підприємством. Склад цих методів базується в основному на прийомах економічного аналізу та обліку різних аспектів діяльності підприємства ресторанного господарства і визначається організацією системи моніторингу економічних і фінансових результатів цієї діяльності.

Ефективний механізм менеджменту ресторанного господарства дозволяє в повному обсязі реалізувати мету і задачі, що стоять перед ним, сприяє результативному здійсненню всіх його функцій на підприємствах галузі.

<< | >>
Источник: Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства.
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 3.4. Механізм менеджменту ресторанного господарства:

 1. 1.2. Механізм дії підприємства ресторанного господарства в ринкових умовах
 2. РОЗДІЛ 2. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Тема 4. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 3. РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Тема 1. РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
 4. 3.1. Сутність і основні принципи менеджменту ресторанного господарства
 5. 3.3. Основні функції менеджменту ресторанного господарства
 6. 3.2. Мета і завдання менеджменту ресторанного господарства
 7. 4.1. Основи менеджменту обслуговування в підприємстві ресторанного господарства
 8. РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Тема 7. СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
 9. Тема 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 10. Тема 5. МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 11. Тема 6. МЕНЕДЖМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 12. 9.1. Мета та завдання управління ефективністю діяльності підприємства ресторанного господарства
 13. 6.3. Управління виробничими запасами на підприємствах ресторанного господарства
 14. 6.1. Характеристика забезпечуючої системи підприємства ресторанного господарства
 15. 5.2. Характеристика виробничих процесів у підприємстві ресторанного господарства
 16. 4.3. Управління збутовою діяльністю підприємства ресторанного господарства
 17. 5.3. Потужність виробничої системи підприємства ресторанного господарства
 18. 5.1. Основи управління виробництвом на підприємстві ресторанного господарства