<<
>>

Третій важливий момент

цієї війни полягав в тому, щохоч формальною причиною укладення союзних зв'язків України з Росією було те, що король порушив своє власне слово і почалися переслідування віруючих православних, що звільняло українське населення від присяги на вірність королю - бо саме так трактувалося рішення Земського Собору 1653 р-3, однак саме православне українське духовен-


Липинський В.

Україна на переломі 1657— 1659. Замітки до Історії

українського державного будівництва в Х\лП-1м столітті Відень, 1920 І 191 : Грушевський М С. Очерк истории украинского народа. С 190. Дещо інакше

трактування проблеми містять висновки, зроблені Крип'якевичем ЇХ]., див.

згад. працю. С 308. 5 Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1985. Т.З. С.456, 462.


ство без ентузіазму прийняло Переяславську угоду. Пояснювалося це тим, що українське духовенство вже бачило той підневільний стан, в якому опинилося московське духовенство, воно ж саме прагнуло стати в Києвідуховною і світською главою нації, мріяло про можливість підпорядкування собі козацького війська. Крім цього, київське духовенство вважало, не безпідставно - Київ матір'ю городів руських, що Київ і Москва - це Рим і Візантія православ'я. Ці прагнення українських церковних кіл бачили і в Москві. Тому ще в 1620 р. московський патріарх Філарет наказав хрестити наново всіх православних, які приїздили з Русі. В питаннях церковної ієрархії теж були свої проблеми, митрополити київські підпорядковувались прямо патріарху, і лише, коли в 1686 р. патріарх Діонісій продав Москві київську митрополію, становище змінилося. Православні, що проживали в межах Речі Посполитої, обурені цим вчинком прийняли унію, Перемишльська дицезія - в 1692 р., Львівська - в*1700 р., Луцька -в 1702 р.1 Так війна, що в значній мірі розпочалася з релігійних мотивів, своїми діями досягла протилежних результатів -відбувся церковний розкол, що не сприяв зміцненню української державності.

<< | >>
Источник: Кухта Б.Л.. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник] .-К.: Генеза. - 368 с. 1994

Еще по теме Третій важливий момент:

 1. Глава 10. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА ОТ ЦЕДЕНТА К ЦЕССИОНАРИЮ (МОМЕНТ УСТУПКИ)
 2. ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 3. 1.2.1. Понятие «момента истины» и «внутреннего момента истины»
 4. 6.6. МОМЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
 5. Четвертий момент
 6. Задание 3. Построение дерева «момент истины»
 7. Момент уступки
 8. 2.1. Момент возбуждения дела
 9. 2.4.2. Отдельные моменты
 10. Момент уступки по российскому праву
 11. Г. Момент определения перспективы переговоров •
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальная юстиция - Юридическая антропология‎ - Юридическая техника - Юридическая этика -