<<

О. О. Погріб. Аграрне право України — К.: Істина. 2006

У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю. Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.

<< |
Розділ 1Предмет, метод, принципи і система аграрного права
Розділ 2 Розвиток науки аграрного права
§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі
Розділ З Джерела аграрного права
Розділ 4 Аграрні правовідносини
Розділ 5 Суб'єкти аграрного права
Розділ 6 Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
Розділ 7 Державне регулювання сільського господарства
Розділ 8 Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
Розділ 9 Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
Розділ 10 Відповідальність за порушення аграрного законодавства
Розділ 11 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
Розділ 12 Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
Розділ 13 Правове становище господарських товариств в АПК
Розділ 14 Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
Розділ 15 Правове становище фермерських господарств
Розділ 15 Правове становище фермерських господарств
Розділ 16 Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
Розділ 17 Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
Розділ 18 Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
А. Правове регулювання тваринництва
Б. Правове регулювання рослинництва
Розділ 19 Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)
Розділ 20 Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві
Розділ 21 Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
Розділ 22 Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві

Книги и учебники по дисциплине Аграрное право:

  1. Шингель Н. А.. Аграрное право: ответы на экзаменац. вопр - 2012 год
  2. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О.. Аграрное право - учебник. Издательство: Проспект, 432 c., - 2011 год
  3. Завражных М.Л.. Аграрное право. Конспект лекций. М.: . — 160 с. - 2007 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминальная психология - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правовое обеспечение профессиональной деятельности - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальное право - Юридическая антропология‎ - Юридическая периодика и сборники - Юридическая техника - Юридическая этика -